*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

پیش بینی دریایی

پیش بینی 12 ساعت اول
پیش بینی 12 ساعت دوم
پیش بینی پنج روزه
توصیه های دریایی
پیش بینی مخصوص شنا
جهت مشاهده پیش بینی هر منطقه روی نقشه کلیک نمایید
منطقه دو منطقه سه منطقه یک
منطقه یک (آستارا)
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
دمای آب (C°) : 26 - 27
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا قسمتی ابری و مه آلود گاهی افزایش ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شرق تا جنوب
نزدیک ساحل
0.8 - 0.4
8 - 5
شرق تا جنوب
منطقه یک (آستارا)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دمای آب (C°) : 26 - 27
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری و مه الود، برخی نقاط افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال غرب تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال تا جنوب شرق
منطقه دو (انزلی و کیاشهر)
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
دمای آب (C°) : 26 - 28
دید افقی : در بعضی نقاط ضعیف
صاف تا قسمتی ابری و مه آلود گاهی افزایش ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شرق تا جنوب
منطقه دو (انزلی و کیاشهر)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دمای آب (C°) : 26 - 28
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری و مه الود، برخی نقاط افزایش ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال غرب تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال تا شرق
منطقه سه (چمخاله و رودسر)
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
دمای آب (C°) : 26 - 28
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا قسمتی ابری و مه آلود گاهی افزایش ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شرق تا جنوب
نزدیک ساحل
0.8 - 0.4
9 - 5
شرق تا جنوب
منطقه سه (چمخاله و رودسر)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دمای آب (C°) : 26 - 28
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری و مه الود، برخی نقاط افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال غرب تا شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال غرب تا شرق