شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

هواشناسی کشاورزی

توصیه کشاورزی استان
توصیه شهرستانی آستانه اشرفیه
جهت مشاهده توصيه‌های هواشناسی کاربردی (تهک) هر منطقه روی نقشه کلیک نمایید
منطقه دو منطقه چهار منطقه سه منطقه یک

 

 • تنظیم دمای واحدهای تولیدی به علت وزش بادهای جنوبی و شمالی در روزهای آتی
 • کنترل استحکام سازه ها
 • کنترل تهویه واحدهای تولید قارچ خوراکی
 • مدیریت زراعی انواع محصولات کشت دوم و تسریع در برداشت محصولات رسیده (سبزیجات برگی، غده ای و...)
 • باز کردن خروجی آب و زهکش مزارع کشت پاییزه در زمان وقوع بارندگی 
 • آماده سازی اراضی و کشت غلات پاییزه (گندم و جو)
 • آماده سازی اراضی و کشت دانه روغنی( کلزا و...)
 • عدم استقرار کندوها درحاشیه جنگل به علت آتش سوزی
 • عدم تغذیه کندوها با آب شکر به علت سردی هوا در شب
 • گرم و خشک نگه داشتن کندوها با پوشش مناسب
 • مبارزه با کنه واروا در صورت مشاهده
 • ردیابی آفت قرنطینه ایی برگخوار پاییزه خصوصا در مزارع ذرت داخل استان  و بلال های وارد شده از سایر مناطق
 • احتیاط و  رعایت نکات لازم در عملیات سمپاشی و محلول پاشی
جهت مبارزه با مگس مدیترانه ائی در باغات مرکبات و سایر درختان:
 • - استفاده از نصب کارت زرد، تله های غذائی جلب کننده با ترکیب (یک لیتر محلول 30 سی سی پروتئین هیدرولیزات، 2سی سی سم مالاتیون و بقیه آب) بر روی  درختان ازگیل، نارنگی، پرتغال خونی و...
 • - رعایت بهداشت باغ به خصوص جمع آوری میوه های ریخته شده پای درختان و قرار دادن آنها در کیسه های پلاستیکی و بستن درب آن یا دفن کردن در عمق ده سانتی خاک یا غوطه ور کردن آن در بشکه حاوی آب و کمی نفت یا گازوئیل
 • - مبارزه با علف های هرز و شخم پای درختان.
 • بوجاری و ضد عفونی بذور گندم، جو قبل از کاشت جهت مبارزه با برخی آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
 • مبارزه شیمیایی علیه کک کلزا در مزارع کلزا
 • مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیائی
 • مبارزه با کرم پروانه سفیده کلم در مزارع در سبزی کاری ها
 • کسب  اطلاعات لازم و ضروری از کارشناسان مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی و کلینیک ها قبل استفاده از هرگونه سمو
 
 • مدیریت زراعی انواع محصولات کشت دوم و تسریع در برداشت محصولات رسیده (سبزیجات برگی، غده ای و...)
 • باز کردن خروجی آب و زهکش مزارع کشت پاییزه در زمان وقوع بارندگی 
 • عدم استقرار کندوها درحاشیه جنگل به علت آتش سوزی
 • عدم تغذیه کندوها با آب شکر به علت سردی هوا در شب
 • گرم و خشک نگه داشتن کندوها با پوشش مناسب
 • مبارزه با کنه واروا در صورت مشاهده
 • ردیابی آفت قرنطینه ایی برگخوار پاییزه خصوصا در مزارع ذرت داخل استان  و بلال های وارد شده از سایر مناطق
 • احتیاط و  رعایت نکات لازم در عملیات سمپاشی و محلول پاشی

جهت مبارزه با مگس مدیترانه ائی در باغات مرکبات و سایر درختان:

 • - استفاده از نصب کارت زرد، تله های غذائی جلب کننده با ترکیب (یک لیتر محلول 30 سی سی پروتئین هیدرولیزات، 2سی سی سم مالاتیون و بقیه آب) بر روی  درختان ازگیل، نارنگی، پرتغال خونی و...
 • - رعایت بهداشت باغ به خصوص جمع آوری میوه های ریخته شده پای درختان و قرار دادن آنها در کیسه های پلاستیکی و بستن درب آن یا دفن کردن در عمق ده سانتی خاک یا غوطه ور کردن آن در بشکه حاوی آب و کمی نفت یا گازوئیل
 • - مبارزه با علف های هرز و شخم پای درختان.
 • بوجاری و ضد عفونی بذور گندم، جو قبل از کاشت جهت مبارزه با برخی آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
 • مبارزه شیمیایی علیه کک کلزا در مزارع کلزا
 • مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیائی
 • مبارزه با کرم پروانه سفیده کلم در مزارع در سبزی کاری ها
 • کسب  اطلاعات لازم و ضروری از کارشناسان مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی و کلینیک ها قبل استفاده از هرگونه سموم
 • تنظیم دمای واحدهای تولیدی به علت وزش بادهای جنوبی و شمالی در روزهای آتی
 • کنترل استحکام سازه ها
 • کنترل تهویه واحدهای تولید قارچ خوراکی
 • جهت مبارزه با مگس مدیترانه ائی در باغات مرکبات و سایر درختان:
 • - استفاده از نصب کارت زرد، تله های غذائی جلب کننده با ترکیب (یک لیتر محلول 30 سی سی پروتئین هیدرولیزات، 2سی سی سم مالاتیون و بقیه آب) بر روی  درختان ازگیل، نارنگی، پرتغال خونی و...
 • - رعایت بهداشت باغ به خصوص جمع آوری میوه های ریخته شده پای درختان و قرار دادن آنها در کیسه های پلاستیکی و بستن درب آن یا دفن کردن در عمق ده سانتی خاک یا غوطه ور کردن آن در بشکه حاوی آب و کمی نفت یا گازوئیل
 • - مبارزه با علف های هرز و شخم پای درختان.
 • بوجاری و ضد عفونی بذور گندم، جو قبل از کاشت جهت مبارزه با برخی آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
 • مبارزه شیمیایی علیه کک کلزا در مزارع کلزا
 • مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیائی
 • مبارزه با کرم پروانه سفیده کلم در مزارع در سبزی کاری ها
 • کسب  اطلاعات لازم و ضروری از کارشناسان مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی و کلینیک ها قبل استفاده از هرگونه سموم
 • عدم استقرار کندوها درحاشیه جنگل به علت آتش سوزی
 • عدم تغذیه کندوها با آب شکر به علت سردی هوا در شب
 • گرم و خشک نگه داشتن کندوها با پوشش مناسب
 • مبارزه با کنه واروا در صورت مشاهده
 • تنظیم دمای واحدهای تولیدی به علت وزش بادهای جنوبی و شمالی در روزهای آتی
 • کنترل استحکام سازه ها
 • کنترل تهویه واحدهای تولید قارچ خوراکی
 • مدیریت زراعی انواع محصولات کشت دوم و تسریع در برداشت محصولات رسیده (سبزیجات برگی، غده ای و...)
 • باز کردن خروجی آب و زهکش مزارع کشت پاییزه در زمان وقوع بارندگی 
 • آماده سازی اراضی و کشت غلات پاییزه (گندم و جو)
 • آماده سازی اراضی و کشت دانه روغنی( کلزا و...)
 • جهت مبارزه با مگس میوه زیتون:
 • - نصب تله های غذائی جلب کننده با ترکیب (یک لیتر محلول 30 سی سی پروتئین هیدرولیزات، 2سی سی سم مالاتیون و بقیه آب)
 • - جمع آوری و معدوم میوه های آلوده
 • - شخم پای درختان، هرس پاجوشها، رعایت بهداشت باغ و مبارزه با علف های هرز
 • بوجاری و ضد عفونی بذور گندم، جو قبل از کاشت جهت مبارزه با برخی آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
 • مبارزه شیمیایی علیه کک کلزا در مزارع کلزا
 • مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیائی
 • مبارزه با کرم پروانه سفیده کلم در مزارع در سبزی کاری ها
 • کسب  اطلاعات لازم و ضروری از کارشناسان مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی و کلینیک ها قبل استفاده از هرگونه سموم
 • عدم استقرار کندوها درحاشیه جنگل به علت آتش سوزی
 • عدم تغذیه کندوها با آب شکر به علت سردی هوا در شب
 • گرم و خشک نگه داشتن کندوها با پوشش مناسب
 • مبارزه با کنه واروا در صورت مشاهده
 • آماده سازی اراضی و کشت غلات پاییزه (گندم و جو)
 • آماده سازی اراضی و کشت دانه روغنی( کلزا و...)
 • تنظیم دمای واحدهای تولیدی به علت وزش بادهای جنوبی و شمالی در روزهای آتی
 • کنترل استحکام سازه ها